Kategori Genel

Türkiye Matematik Kulübü Tüzüğü

1. BÖLÜM – GENEL BİLGİLER 2. BÖLÜM – AMAÇ VE ETKİNLİKLER  3. BÖLÜM – KURULLAR  4. BÖLÜM – ÜYELER  5. BÖLÜM – TOPLANTILAR  6. BÖLÜM – SEÇİMLER  7. BÖLÜM – TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR  8. BÖLÜM – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER